4,811 բառեր. 6,350 Թարգմանություններ է.
227,666 բառերը / արտահայտությունները, 1,207 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իսլանդերեն, Իսլանդերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordabok.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0193 / 0.0109 (18)
Վերադառնալ սկիզբ